BUSINESSFLOW | Cikksz.: 1.20 | Jelleg: Vállalatveztés | Ára: Br. 5000

Rövid bevezetés a "Business flow" című könyvem bemutatásáéhoz

 

Kedves vendégem, kedves barátaim!

Köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat, egy nem mindennapi könyvem bemutatójára.

         Vállalatvezetőként, további fejlődésemhez mindig olyan vállalatevetési szakkönyvet kerestem, ami a magas szakmai színvonal mellett az érzelmekkel is rendelkező emberhez, vezetőemberhez szól.

Sajnos nagyon ritkán találtam ilyen vezetési szakkönyvet. Sok más tényező mellett, ez is ösztökélt arra, hogy egy eredetien új felfogású, emberközpontú vállalatvezetési szakkönyvet írjak.

A klasszikusnak számító vállalatvezetési szakkönyvekből angol, német és magyar nyelven is bőven találhatunk. Ilyen könyvekkel tele van az irodám és bár sokat közülük nagyra becsülök, sokszor olvasgatom, de én nem ilyen könyvet akartam írni.

Hosszú és változatos vállalatvezetési munkám során, egyre inkább megerősödött bennem az a meggyőződésem, hogy az eredményes vállalatvezetés sokkal inkább az emberekről, mint a technikáról, gazdaságról szól. A megfelelően felkészült és motivált munkatársak nélkül a legmodernebb technika és a legcsodálatosabb üzleti lehetőség is haszontalan.

Sokáig érthetetlen megdöbbenéssel figyeltem, hogy igazán jó felkészült munkatársaim közül sokan nem tudnak érvényesülni.

Ezen tapasztalataim alapján, vezetési munkám mellett nagy elánnal kezdtem kutatni, hogy miért tud az egyik munkatársam sokkal sikeresebb lenni, mint a másik, aki az általános felfogás szerint talán még jobban felkészült is.

Kutatásom eredményét az 1995-ben megjelent "Vezérlő alapelvek" című könyvemben foglaltam össze.

Sok szakkönyv áttanulmányozása és sok híres ember életét elemezve azt állapítottam meg, hogy a sikeres emberek egytől-egyig rendelkeztek valamilyen sajátos életviteli, munkavégzési koncepcióval, ami inspirálta őket, a minél eredményesebb életre és munkára.

Ezeket az életviteli, vállalatvezetési koncepciókat neveztem el "vezérlő alapelveknek", mert valóban ezek vezérelték, ösztökélték a vizsgált személyeket.

A "Vezérlő alapelvek" című könyvem a megjelenés után hamar elfogyott a könyvesboltokból. Sajnos most sem kapható, bár még mindig sokan keresik. A www.gtkpersonal.hu honalapomon elektronikus könyv formájában beszerezhető.

         A "Vezérlő alapelvek" című könyvem írása során már világossá vált számomra, hogy amikor a vállalatvezetésben az ember szerepéről beszélünk, akkor a legfontosabb dolog, amit ismernünk kell, ismernünk kellene az, az emberek érzelmi tulajdonságai. Az emberek minden megnyilvánulása alapvetően érzelmi tényezőkön, az érzelmi intelligenciájukon, EQ alapul.

A felismerve az érzelmi intelligencia egyre növekvő jelentőségét, a NOVUM kiadó gondozásában, most megjelent "Business flow" című könyvem az érzelmi tényezők vállalati alkalmazási lehetőségeivel foglalkozik.

 

A "Business flow" könyvem megírásához erős támaszul szolgált Csikszentmihályi Mihály, világhírű "Flow" című könyve, és Andrew Grov "Csak a paranoidok maradnak fenn" című könyve. Pontosabban ebben a két könyvben megfogalmazott elvek képezték az ANTENNA HUNGÁRIA RT-nél alkalmazott új vállalatvezetési módszereim elméleti alapjait.

         Annak idején, a kilencvenes évek elején, az ANTENNA HUNGÁRIÁBÓL, a kiemelt állami nagyvállalatból, egy a multinacionális vállalatok által megszállt távközlési piacon megállni képes vállalatot kellett kialakítani.

Az ANTENNA HUNGÁRIA stratégiai igazgatója és műszaki vezérigazgatójaként, többe között rám hárult az a feladat, hogy megfelelő stratégiákat és módszereket kezdeményezzek, dolgozzak ki ehhez a nem mindennapi átalakulási folyamathoz.

 

A megoldandó műszaki, gazdasági feladatok mellett a legnagyobb kihívást az ANTENNA HUNGÁRIÁNÁL hosszú állami irányítás mellett kialakult, merev emberi tényezők átalakítása jelentette.

         Az ANTENNA HUNGÁRIA közép és felsőszintű vezetői pozíciói, "életfogytiglan" biztosított pozíciók voltak. Aki ki tudta "várni", hogy egy ilyen pozícióba kerüljön az, ha valami nagyon kirívó hibát nem vétett el, biztos lehetett benne, hogy onnan fog nyugdíjba menni. Az így, pozícióikba "bebetonozott" vezetőket, tisztelet a kivételnek semmi nem motiválta a további fejlődésre, amire egyébként nagy szükség lett volna az új környezet miatt.

Ugyanakkor az ANTENNA HUNGÁRIÁHOZ érkező, jól felkészült fiatal szakemberek, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeztek az új viszonyokhoz történő alkalmazkodáshoz, egy két év után rádöbbentek arra, hogy személyes karrierjüknek kibontakoztatásához szinte semmi lehetőség nincs, ezért többségük előbb-útóbb elhagyta a vállalatot.

A kiemelt állami nagyvállalati státusban ez a merve humán környezet nem jelentett problémát, de egyáltalán nem felelt meg az egyre erősödő piaci viszonyokkal megküszködni kénytelen vállalatnak.

Ehhez a feladathoz, az akkoriban nagyon népszerű "változás-menedzsment" szakkönyvek nem nyújtottak sok segítséget, alapvetően új módszereket kellett kidolgozni és alkalmazni.

         A "Business flow" című könyvem túlnyomórészt ezeknek az új módszereknek a kidolgozását és alkalmazását mutatja be úgy, hogy az modellként szolgálhasson a hasonló kihívások előtt álló vállalatvezetők számára is.

A könyvemben nagyon részletesen foglalkozok a flow elmélet üzleti alkalmazási lehetőségeivel, valamint az Andrew Grov által kitoldozott "stratégiai inflexiós pont" elmélet gyakorlati alkalmazásával.

Könyvem meggyőződéses hitvallás az érzelmi intelligencia,(EQ) vezetésben betöltött kiemelkedő jelentősége mellett.


A könyv ára 5000 Ft