Fiatalság megőrzéséről tömören.

IMÁDOK FIATAL LENNI! SZENVEDÉLYEM A TANÍTÁS! ÖNMEGVALÓSÍTÁS A MÁNIÁM!

 

Kedves Vállalkozó Barátaim!

Kimondottan a ti kedvetekért készítettem egy nagyon tömör összefoglalót a fiatalság tartós megőrzéséről, hogy betekinthessetek ebbe a számotokra is nagyon hasznos életviteli formába.

Itt egy korábban írt, de a számotokra most aktualizált tanulmányomat olvashatjátok, amiből PONGO JUHÁSZ ATTILA IX. ÉVINDÍTÓ TRÉNINGJÉN, a felém intézett sok kérdésetek egy részére választ találhatok.

Ezen a honlapomon nagyon sok további információt találhattok a fiatalság tartós megőrzésének módszereiről, eredményeiről, de kezdetnek feltétlen ezt az összefoglalót olvassátok el. Első segítségként csak annyit tartok fontosnak mondani, hogy a fiatalságunk nem a NAPTÁRI ÉVEINK SZÁMÁTÓL, hanem a BIOLÓGIAI KORUNKTÓL függ. A tudomány mai ismeretei szerint akár 20 – 25 évvel lehetünk biológiailag fiatalabbak, vagy öregebbek, mint a naptári éveik száma. A témával foglalkozó kutatók szerint, meg a saját tapasztalataim szerint is legalább 90%-ban rajtunk múlik, hogy biológiailag mennyivel leszünk fiatalabbak, vagy öregebbek, mint a naptári éveink száma.

Amint tapasztalhattátok én élő példaként bizonyítom, hogy képes vagyok több, mint húsz évvel fiatalabb maradni, mint a naptári éveim száma!

Higgyétek el Attila tanítását: „Ha én meg tudtam tenni, ti is megtudjátok, csak AKARNI KELL!”

Rám számíthattok!

DR. G. TÓTH KÁROLY

 

 

 

A biológiai fiatalság emberközelben

A biológiai fiatalság meglehetősen összetett jelenség, ezért az emberek jelentős része nincs tisztában azzal, hogy mit is jelent a biológiai fiatalság, pedig a világ minden részén egyre szélesebb körben keresik a fiatalságot megőrző módszereket és egyre bővülő egészségügyi és üzleti hálózatok hirdetik ilyen irányú, termékeiket, szolgáltatásaikat.

Gyakran tapasztalom, hogy honlapomat és a könyveimet olvasók, bár nagy érdeklődéssel fordulnak a biológiai fiatalság felé, mégis a legtöbbjüknek csak halvány elképzelése van arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent a biológiai fiatalság. Azok, akikkel személyes kapcsolatban vagyok, legtöbbször csak a fiatalságom külső jeleit veszik észre, és gyakran csodálkozásuknak adnak hangot, azt „irigykedve” szemlélik, de úgy vélik, hogy ez csak az én egyéni adottságom és ezt nem tudná bárki utánozni, elérni, pedig ebben tévednek. A fiatalság tartós megőrzésének lehetősége szegénynek, gazdagnak, fiataloknak és öregedőknek egyaránt elérhető, csak elhatározás és akaraterő kell hozzá.

A biológiai fiatalság irodalma sajnos nagyon szegényes és túlzottan elvont, mondhatnám azt is, hogy tudományoskodó. Ezért annak pontos megértése tartósabb elfoglaltságot jelentene, így legtöbben megakadnak a biológiai fiatalság felületes megismerésénél, pedig nagyon hasznos lenne, hogy minél többen ismerjék meg ennek az életformának a felbecsülhetetlenül nagy értékét.

Ebben a rövid tanulmányban, többek között ezért is szeretném „emberközelbe” hozni a biológiai fiatalságot, hogy minél többen ismerjék meg ennek az életformának hihetetlen nagy jelentőségét, egyéni és közösségi előnyeit, hasznát.

A biológiai fiatalság, ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, egyáltalán nem csak egy genetikai adottság, sokkal inkább egy önként vállalt, sajátos életforma, mely az átlagosnál intenzívebb fizikai (minden testrészre kiterjedő mozgáskultúra), és szellemi (rendszeres olvasás, írás, új koncepcióalkotás) aktivitással, megfelelő tudatformálással, mértéktartó táplálkozással tudatosan azt célozza, hogy meghosszabbítsa az ember fiatalságát. Az ilyen irányú tudományos vizsgálatok, és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy fiatalságunk időtartamát akár 20-25 évvel meghosszabbíthatjuk, de legkevesebb annyi évvel, ahány éven keresztül tudatosan alkalmazzuk a fiatalság tartós megőrzését szolgáló életformát. Ebből az is következik, hogy a fiatalság tartós megőrzését szolgáló életformát bármilyen életkorban elkezdhetjük, de legjobb eredményeket azok érik el, akik 35-40 éves koruk előtt kezdik el a fiatalság tartós megőrzését szolgáló életforma alkalmazását. A meghosszabbított fiatalság számos előnye mellett természetesen azzal jár, hogy meghosszabbodik az életkor is. A biológiai fiatalság jellemzője a lényegesen meghosszabbodott fiatalság és élet, míg az öregedést jelentő elváltozások igen rövid időre korlátozódnak. 

A biológiai fiatalság „emberközelbe” hozásához az általános ez irányú tapasztalatok megemlítése mellett személyes tapasztalataim bemutatását tartom a legalkalmasabb módszernek, hiszen erről tudok a legtöbbet hitelesen elmondani.  Ennek megfelelően a következőkben, egy tömör általános összefoglalás után, azt próbálom leírni, hogy én hogyan élem meg személyes biológiai fiatalságomat.

Tudományos vizsgálatok és gyakorlati tapasztalatok szerint az úgynevezett „örökifjúság” a naptári éveinél lassabban öregedők reális lehetősége.

Azok az emberek, akik lassabban öregszenek, mint a naptári éveik száma, jó esetben egész életük folyamán biológiailag fiatalabbak lesznek, mint a naptári életkoruk és bármilyen nagy naptári életkort is élnek meg, fiatalon fognak meghalni, mert akkor is fiatalabbak lesznek, mint a naptári életkoruk. Ennek alapján nyugodtan nevezhetjük ezt az állapotot az örökifjúság korának. Az örökifjúság egyáltalán nem játék a szavakkal, hanem olyan valós életesély, ami irigylésre méltó. Az örökifjúk számos olyan jó tulajdonsággal rendelkeznek, melyek az egyének és a társadalom számára is nagyon hasznosak.

Az örökifjúk kedvező tulajdonságainak egy része az alábbiakban foglalható össze:

A külső fiatalos megjelenés szinte minden esetben együtt jár a szellemi frissességgel is.

Azok az örökifjú típusok, akiknél az eltérés már a 25-30 éves korukban megjelenik, egy pozitív ösztönzést kapnak fiatalságuk további megőrzésére azáltal, hogy egyre többen és egyre gyakrabban állapítják meg, hogy fiatalabbnak néznek ki, mint tényleges koruk. A „közismerten” örökifjúak egy belső késztetést éreznek arra, hogy örökifjú elvárásoknak könnyedén megfeleljenek.

A szuper-fiatal típusú emberekre jellemző, hogy lényegesen több ismerősük van, mint az átlagos embereknek, melynek két fő magyarázata van:

 A szuper-fiatal típusú emberek külső megjelenése igen hosszú időn keresztül (45-50 év) szinte alig változik, így könnyebben felismerik, mint az idősödőket. A szuper-fiatal típusú emberek az átlagos embereknél hosszabb időn (45-50 év) keresztül maradnak meg az átlagosnál aktívabb emberek körében és így 30-40%, de akár 50%-kal is több ismeretséget kötnek, mint az átlagemberek.

A szuperifjú típusú ember 30 évtől 70-75 éves koráig alig különbözik a 30-40 évesektől, tehát 40-45 évig 30-40 évesek körében forog, míg az átlagember mindössze 15-25 évet, tehát szinte csak a fele időt tölti a 30-40 évesek körében, nem is beszélve az átlagosnál korábban öregedőkről, akik szinte átrohannak a 30-40 éves életkoron.

A szuperifjú típusú emberek érdekes tulajdonsága, hogy szinte három korosztályt hidalnak át, hisz amikor 30 évesek, már jól ismerhetik az akkor 75-80 éveseket, természetesen jól ismerik a saját korosztályukat, és amikor 60-70 évesek, még együtt dolgoznak, sportolnak a 30-40 évesekkel.

A szuperifjú típusú emberek között lényegesen nagyobb a sikeres, boldog emberek aránya, mint az átlagos emberek körében. Az örökifjú típusú embereknek gyakran kései gyermekeik vannak. Előfordul, hogy gyermekeik születése között 10-15 év is van. A késői gyermekvállalás tovább növeli az örökifjúsági jellemzőket, hisz egy apának vagy anyának nem „illik” megöregedni, nem is beszélve a gyermeknevelési kötelezettségekről.

A szuperifjú típusú emberekre jellemző, hogy nekik szinte „mindenre” jut idejük. Ez persze hosszabb távon nem csoda, hisz átlagosan legalább „kétszer annyi évet töltenek el” a legaktívabb 30-50 biológiai év közötti korban, mint az átlagemberek. A szuperifjú típusú egyének a rövid távú időgazdálkodásukban is élen járnak, és nagyon gazdaságosan tudnak bánni az idejükkel.

Az örökifjú típusú emberek többségénél az örökifjúság legnagyobb áldása egyáltalán nem a külső megjelenés, hanem a szellemi frissesség, a „gyermeki” játékosság – gyermekien kifogyhatatlan „mi ez?”, „miért?” – kérdező, érdeklődő tulajdonság tartós megőrzése. A szuperifjú típusú emberekre jellemző, hogy életüket végig játsszák, legyen az bármilyen is.

Az örökifjú típusú emberekre jellemző a sokoldalúság, a művészetekhez történő vonzódásuk.

 A szuperifjú típusú emberek még halálukban is mások, mint az átlagember, mert „játszva” halnak meg, legtöbbjük álmában, vagy kedvelt dolgainak művelése közben, egyik pillanatról a másikra. A szuperifjú típusú emberek többsége természetesen biológiailag fiatalon, vagy legalább is a naptári éveihez képest fiatalon hal meg, ami az ő esetükben az átlagos emberi életkor 85-90 év és ennél magasabb életkort jelent.

Az örökifjak itt vázlatosan felsorolt tulajdonságai szellemi és gazdasági értéke az egyének és a társadalom számára egyaránt szinte felbecsülhetetlen.  Ők kiemelkedő aktivitásukkal jelentősen több szellemi és anyagi értékeket állítanak elő, mint az átlagos emberek és ugyanakkor lényegesen kevesebb egészségügyi terhet jelentenek a társadalomnak, mert ritkán betegszenek meg.

Én a fiatalság tartós megőrzését szolgáló életforma kialakítását valamikor 25-30 éves koromban kezdtem el, bár akkor még ez egyáltalán nem volt egy tudatos elhatározás, inkább ösztönös magatartás.

A fiatalság tartós megőrzését szolgáló életforma tudatos alkalmazása fokozatosan alakult ki bennem. Az ilyen életforma tudományos kérdéseivel akkor kezdtem el foglalkozni, amikor az EU egyik szakbizottsága felkérésére készítettem egy előadást a biológiai életkorról. Az EU szakbizottsága részére készített előadásomat kisebb-nagyobb változtatásokkal, kiegészítésekkel az évek során, számos helyen bemutattam, még amerikai egyetemeken is. A fiatalság tartós megőrzését szolgáló életforma tanulmányozása és gyakorlati megélése lassan összefonódott a mindennapi szakmai munkámmal, és lassan ez a szakterület nagyobb részét képezi aktivitásomnak, mint az eredeti műszaki gazdasági szakterület.

Mostanában, a nyolcvanadik naptári évem környékén, a tükörbe nézve gyakran, még magam is rácsodálkozok magamra, hogy „ki ez a fiatalember?" Ez a meglepődésem különösen akkor erős, amikor naptári éveink száma szerinti kortársaim elesettségét, öregségi megrokkantságát látom.

A fiatalság tartós megőrzésével nap, mint nap foglalkozva, természetesen tökéletesen fiatalnak, olyannak érzem magamat, mint 45-50 éves koromban, de a tükörbe nézve még annál is fiatalabbnak találom magamat, mint amilyen fiatalnak érzem magamat és így is élem napjaimat. Néha azért megfordul a fejemben, hogy elmúltam már nyolcvan éves és talán egy kicsit másként, a naptári koromhoz „illően” kellene viselkednem, élnem, de ezektől a gondolatoktól igyekszem gyorsan elhatárolni magamat és még jobban erősíteni fiatalos megnyilvánulásaimat. A fiatalság tartós megőrzésének legfontosabb tényezője éppen az, hogy elhiggyük”, hogy képesek vagyunk sokkal hosszabban fiatalok maradni, mint az emberek többsége, akik még nem ismerték fel annak a lehetőségét, hogy életük alakulását magatartásukkal, életvitelűkkel alapvetően befolyásolhatják.

Azon sok érdeklődő számára, akik kíváncsiak arra, hogy milyen egy nyolcvan éven felüli ember biológiai fiatalsága, elmondom a biológiai fiatalság általam tapasztalt, legjellegzetesebb megnyilvánulásait.

A biológiai fiatalsággal való szembesülés leggyakrabban a környezet külsőségekre adott reakciójában jelentkezik, de fiatalos külső jeleknél sokkal fontosabbak a környezet által nem látható, belső fiatalos megnyilvánulások, az ösztönszerű fiatalság tudat.

Az első, amit az emberek észrevesznek, az a fiatalos megjelenés, dús haj, sima arcbőr, délceg testtartás, fiatalos lendületű, férfias beszéd és mozgás. A legtöbben csak idáig jutnak el, ezeket a külső tulajdonságokat említik meg, minden alkalommal, amikor a koromról beszélnek.

A második, ami az embereknek feltűnik, az a szellemi frissesség, a közéletben történő aktív részvétel, a leghíresebb hazai és nemzetközi szaklapokban megjelenő friss tanulmányok, a konferenciákon tartott előadások. Nagyon sokan vágyakozva hallgatják a sok nemzetközi utazásaimról szóló beszámolóimat.

Naptári évek szerinti kortársaim, de még az emberi teljesítőképesség csúcsán lévő korosztályok képviselői is nagy csodálkozással szemlélik az új elvek, az új technikai eszközök iránti határtalan érdekelődésemet.  Szinte már csak „rejtőzködve” merem megvásárolni a legújabb angol és német nyelvű szakkönyveket, a legmodernebb technikai eszközöket, mert a környezetemben kezdik azt hinni, hogy valamiféle „szenvedélybetegség” a könyvek és a számítógépek iránti fokozott érdeklődésem.

A biológiai fiatalság nagyon karakterisztikus megnyilvánulása a rendkívül nagy mozgásigény. Én még most, nyolcvanon túl is annyit rohanok, futok, mint a nyolc-tíz éves gyerekek. Ha csak tehetem, nem mulasztom el a reggeli futásomat, legyek bárhol is a világban. Nem mulasztom el a szombati kerékpározást a szentendrei piacra, őszi, téli estéken a korcsolyázást.

A biológiai fiatalság azonban számos olyan tulajdonságot is jelent, ami a külsőségekben és a szellemi aktivitásokban közvetlenül nem jelentkezik, de az egyénben a fiatalság boldog érzését idézik elő.

Ezek között elsőként a jó kedélyt és játékosságot kell megemlíteni, ami néha már a gyerekes magatartáshoz hasonlítható. Mindenben megtalálom a játékos lehetőséget. A „gyermeki” kíváncsiság, az őszinte, minden iránti fogékony érdeklődés, olyan rejtett kincse a fiatalságnak, ami valóban csak a fiatalok esetében tapasztalható. Az öregedés legbiztosabb jele az érdeklődés csökkenése.

A biológiai fiatalság nagyon hasznos megnyilvánulása a több generációhoz tartozás. A biológiai fiatal egyszerre általában három generációval van szoros kapcsolatban. A naptári évek szerinti kortársakkal a kapcsolat folyamatosan beszürkülő tendenciát mutat, mert a naptári kortársak jelentős része már meghalt, egy másik része „végelgyengülő”, vagy megrokkant helyzetben van. A legaktívabb kapcsolat a 20-30 naptári évekkel fiatalabb, tehát az ötvenes korosztállyal, az alkotási képességeik csúcsán lévő korosztályokkal alakul ki. Nagyon hasznos, és egyre bővül a végzős egyetemistákkal tartott kapcsolatom is.

A biológiai fiatalság, szinte „titkolandó” tulajdonsága az újabb és újabb szellemi és fizikai csúcsok elérése. A biológiai fiatalsággal velejáró tapasztalati többlettudás elősegíti a fizikai és szellemi csúcsok újra és újra történő túlszárnyalását. A több tapasztalat és több tudás birtokában az ember nemcsak szellemileg, de fizikailag is többre képes. Környezetünk értetlenül szemléli, és ki nem mondva is, magamutogató magatartásnak véli a biológiai fiatalsággal velejáró újabb és újabb szellemi és fizikai kihívások keresését és vállalását. A biológiai fiatalságot tudatosan vállalók és megélők számára viszont az újabb és újabb fizikai és szellemi csúcsok újabb megerősítéseket jelentenek abban, hogy jó irányban haladnak.

A biológiai fiatalság jelentős megnyilvánulása az érzelmi gazdagság, ami az élethelyzetek egyre mélyebb átéléséhez vezet, az embert ért hatások mélyebb átérzését eredményezi.

A biológiai fiatalsággal együtt jár a fiatalos nemi aktivitás, ami sok esetben pozitív indíttatást ad a szellemi és fizikai cselekedeteknek.

Végül, de nem utolsó sorban a biológiai fiatalság jellegzetes megnyilvánulásai között a kiemelkedő képzelőerő említhető meg. A sokéves gazdag tapasztalat, a pozitív beállítottság és a jövőbenézés, nagyon élénk, a gyermekekéhez hasonlítható, képzelőerőt ad, ami szinte egy második, komplett képzelt világban történő élést tesz lehetővé. A gondolati képzelt második világ kialakítását mindenkinek szívből ajánlom, mert az valószínű nem csak számomra, hanem mások számára is megsokszorozza az életélményeket. Akármilyen hosszú is a fiatalos élet, az önmagában még mindig nem lenne elegendő, hogy az ember vágyai tökéletesen teljesüljenek. A második gondolati világ rengeteg olyan élményt ad az embernek, amit a valóságos életben nem lehetséges elérni.

Az a tapasztalatom, hogy néhány év távlatában a valóságos élet élményei és a képzeleti életélmények szinte összemosódnak.

Végezetül meg kell említenem, hogy a biológiai fiatalság élése, a fiatalos megnyilvánulásokat olyan természetesnek tartja, hogy ezekről a tapasztalatokról általában nem tartják szükségesnek beszélni, még az említésüket is nem kívánatos dicsekvésnek gondolják.

A biológiai fiatalságnak az itt felsorolt fontosabb megnyilvánulásai mellett számtalan apróság van, ami mozgalmassá, élményekben gazdaggá teszi az életet.

 Budapest, 2012.06.21.

Amikor ezt a tömör összefoglalót aktualizáltam a kedves vállalkozó barátaim számára, amint tudjátok, már 83 és fél éves vagyok és azt is bátran vállalom, hogy az a célom, hogy legalább egy évvel hosszabb életű legyek, mint az általam nagyon nagyra becsült és tisztelt PONGÓ JUHÁSZ ATTILA.

ITT A LEHETŐSÉG, CSATLAKOZZATOK HOZZÁNK!

Tudjátok, CSAK AKARAT KELL és nincs akadály, amit az ember ne tudna legyőzni!

Budapest, 2017.01.14

DR. G. TÓTH KÁROLY