KONCEPCIÓ ALKOTÁS

KONCEPCIÓ ALKOTÁS

A koncepció alkotás koncepciója

Új koncepció alkotás menete és fontossága

         A koncepció általában egy feladat, egy cél megoldását, egy óhaj megvalósítását segítő módszer eljárásfelismerését, az eljárás koncepcióját, leírását és gyakorlati alkalmazhatóságát jelenti.

         Új koncepciónak nevezzük azokat a koncepciókat, amelyekről az gondoljuk, hogy korábban még nem ismerték fel, vagy nem alkalmazták azokat.

          Tekintettel arra, hogy a Világ keletkezésétől fogva a természetben minden készen áll, az embernek csak arra van esélye, hogy elsőként  vagy az elsők között ismerjen fel dolgokat, köztük a koncepciókat is.

          A felismerés helyett a köznyelvben általában a feltaláló szót használjuk, ami tévesen azt sugallja, hogy a feltatáló képes olyat alkotni, ami még nem volt a világban.

Mire jók az új koncepciók? Miért fontosak az új koncepciók?

          Az élet telis tele van olyan jelenségekkel, amelyekről az emberek már sejtik, hogy léteznek, mert létezésüket "tapasztalják", de eddigi ismereteikkel azt megmagyarázni, "elhihetővé" tenni nem tudják, ezért általában alkalmazni sem képesek azokat.

          A világ egyes jelenségeinek felismerésével az emberek új "eszközhöz", új eljárásokhoz jutnak feladataik, céljaik elérése érdekében. Az élet szakadatlan versenyében azok az egyedek nyerik a legtöbb versenyt, akik egy-egy jelenséget a többi egyedhez képest előbb ismernek fel és képesek azt a maguk és az emberiség számára hasznosítani is.

          Az új koncepcióalkotás ennek megfelelően az életben történő érvényesülés, az üzletben történő sikeresség egyik nagyon fontos formája, eszköze.

         A mai gyorsan fejlődő világunkban (és mindenekelőtt az üzleti életben) a piacvezető szerep eléréséhez, amikor már minden versenytár egyformán mindent tud, ami a szakmában fontos, szinte egyetlen reális esély az újabb és újabb koncepcióalkotás és -alkalmazás.

         A telekommunikáció fejlődésével az új koncepciók "újdonság élettartama"  és ezért a vele megszerezhető versenyelőnyök élettartama is egyre rövidebb lesz.

         Az általam itt ismertetett koncepcióalkotási koncepció természetesen csak egy a létezhető lehetőségek közül, de ennek felismerésével egy ideig versenyelőnyt, érvényesülést lehet elérni.

Az én személyes tapasztalataim az új koncepcióalkotás jelentőségéről

         Életemben eddig elért érvényesülésemet, vezetői és üzleti sikereimet alapvetően az új koncepcióimnak köszönhetem.

         Életem legfontosabb periódusaiban mindig találtam valami olyan jelenséget, aminek a létezését és hasznosságát sejtettem, de általánosan elfogadható magyarázatot nem találtam rá. Ezekben az esetekben - kezdetben ösztönösen, később egyre tudatosabban - szándékosan alkottam új koncepciókat a jelenségek magyarázatára és modellszerűen elkezdtem ezeket alkalmazni.

         Koncepcióim többsége bevált és a gyakorlati tapasztalatokkal kiegészítve, pontosítva olyan koncepciókká váltak, melyek egy részét szinte már az egész világban alkalmazzák.

A "vezérlő alapelvek" koncepció kidolgozásának története

         Az új koncepció alkotás menetét a "vezérlő alapelvek" koncepciójának kidolgozásával mutatom be.

ELSŐ LÉPCSŐ: ismert tudásunkkal megmagyarázhatatlan jelenség észrevétele, felismerése:

          Több évtizedes vállalatvezetési gyakorlatom alatt gyakran tapasztaltam, hogy munkatársaim és vezetőtársaim között többen is vannak, akik tényleges felkészültségükhöz képest jóval sikeresebbek és nagyon sokan vannak olyanok, akitktényleges felkészültségük ellenére nem képesek kiemelkedően sikeresekk lenni.

MÁSODIK LÉPCSŐ: egy még fel nem ismert természeti jelenség létének feltételezése:

         A jelenségről sokszor elmélkedve azt "állapítottam" meg, hogy kell lenni valami olyasminek, ami ezt a jelenséget "okozza".

HARMADIK LÉPCSŐ: feltáró tanulmányozás alapján új koncepció felállítása és próbákkal történő ellenőrzése, pontosítása:

         Amikor ezt nagyon határozottam meg tudtam fogalmazni, készen álltam egy új koncepció alkotására, egy "természeti" jelenség felismerésére.

          A felimerés az volt, hogy a közismert felkészültségi mutatók mellett  létezik valami "vezérlő alapelv", ami az embereket érvényesülését és sikerességet a felkészülségtől függetlenül lényegesen erősebben befolyásolja.

         Ennek a felismerésnek a  birtokában rá is találtam a sikeres embereknél arra, hogy szinte mindegyiknek szerényebben, vagy nagyon pontosan kidolgozott vezérlő elveik voltak, amelyek alapvetően meghatározták életük alakulását. Ezek a vezérlő alapelvek bizonyíthatóan hiányoznak a gyengén érvényesülő, a sikertelen emberek esetében.

NEGYEDIK LÉPCSŐ: az új koncepció pontos leírása, nyilvános meghirdetése és alkalmavása:

          A felimerések alapján kidolgoztam azt a modellt, melyben világosan lehet látni a vezérlő alapelvek érvényesülésének menetét, összeállítottam saját személyes vezérlő alapelveimet, elkezdtem azokat alkalmazni és másokat is arra bíztattam, hogy alkalmazzák azokat.

         A sikeres alkalmazások után több cikkemben is ismertettem új koncepciómat és megírtam a "Vezérlő alapelvek" című nagysikerű könyvemet.

EREDETI KONCEPCIÓIM

Eredeti koncepcióim:

 1. Többlettudás koncepció
 2. Döntő apróságok koncepciója
 3. Figyelemgazdálkodás koncepciója
 4. Érzelmi racionalitás koncepciója
 5. Sorsdöntő inflexiós-pont koncepciója
 6. Flowbusiness koncepciója
 7. Flowaktivitás koncepciója
 8. Vezérlő alaplapelvek koncepciója
 9. Rugalmas vezetés koncepciója
 10. A koncepció alkotás koncepciója 
 11. A testületi munkaszervezés speciális koncepciója

D101108